Warmte/Rijndijk Van Gas Los

Rijndijk Van Gas Los is het eerste grote energietransitie-project met als doel om op termijn Zoeterwoude-Rijndijk aardgasvrij te maken.

In de zomer van 2020 zijn de eerste bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van Rijndijk. Hierna is een werkgroep opgericht met de gemeente, inwoners en partners zoals de woningbouwcorporatie. In december heeft de werkgroep een studie laten uitvoeren waarin de verschillende alternatieven voor aardgas goed zijn doorgelicht.

Graag gaat de gemeente Zoeterwoude ook met ondernemers in gesprek over de alternatieven voor aardgas. Op dit moment bekijkt de gemeente de mogelijkheden van hoge temperatuur collectieve warmtesystemen. Dit kan een oplossing zijn voor het verwarmen van gebouwen, maar kan ook gebruikt worden voor bedrijfs-/productieprocessen.

Contact
Heeft u een onderneming in Zoeterwoude-Rijndijk? En wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan komt Baktash Ibrahimi, projectleider Rijndijk Van Gas Los, graag met u in contact om inzicht te krijgen in de totale warmtebehoefte van uw onderneming. Misschien bent u al bezig om van het gas af te komen? Dan kunnen we goed van elkaar leren.

Bekijk de video

Contact

Baktash Ibrahimi
Projectleider Rijndijk Van Gas Los
071 - 580 63 00
Werkdagen: ma t/m do
info@zoeterwoudegaatgoed.nl