Biodiversiteit & klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en de balans tussen verstedelijking en groen staat onder druk. Zo krijgen we in de zomer steeds vaker te maken met hevige regenval en langere periodes van droogte. Ook biodiversiteit verdient onze aandacht. Planten en dieren hebben het zwaar, onder andere door beperking van hun groene leefomgeving. Het is van groot belang dat we ons aanpassen aan extreme weersomstandigheden, meer groen realiseren en de biodiversiteit vergroten.

Met diverse projecten maakt de gemeente Zoeterwoude inzichtelijk welke praktische maatregelen we kunnen toepassen om het dorp groener, gezonder en klimaatbestendig te maken.

Bijvoorbeeld door het groen in de openbare ruimte te versterken en de diversiteit van bomen en planten te vergroten. Of door innovatieve en duurzame systemen toe te passen die wateroverlast voorkomen en bijdragen aan het oplossen van schade als gevolg van droogte.

Door bij bedrijven maatregelen te nemen om de biodiversiteit te vergroten, wordt extra ruimte gecreëerd voor planten en dieren om in te leven. Daarnaast is een groene en natuurlijke omgeving gezonder om in te leven en te werken.

Wilt u weten hoe u uw terrein klimaatbestendig en/of biodivers kunt inrichten? We denken graag met u mee.

Bekijk de video
Bekijk de video
Bekijk meer videos
Bekijk de video
Bekijk de video

Bekijk ook...

5:07
4:28

Links